Lidgeld 2022

Nog een paar dagen en we bevinden ons in het nieuwe sportieve jaar 2022.
Een jaar waarin we alle takken van Neptunus verder willen uitbouwen, niet in het minst dankzij de faciliteiten die we ter beschikking hebben in ons nieuwe zwembad Aquatopia.

Zoals de meesten onder jullie weten heeft Aquatopia de deuren geopend begin oktober. Na een periode van 3 maanden met hier en daar wat kinderziektes, durven we stellen dat de meeste van jullie, inclusief de lesgevers en trainers, zich ondertussen al goed thuis voelen in deze nieuwe omgeving.

De start van een nieuw jaar is ook het moment om te communiceren over het lidgeld en de inkomgelden voor Aquatopia.

Zwemschool
Voor onze leden van de Zwemschool verandert er niets.
We blijven werken met een semestersysteem met twee zwemperiodes in 1 schooljaar.
Per semester rekenen we een vast bedrag aan. Dat bedrag omvat het lidgeld, het lesgeld en de inkomgelden. De prijzen voor 2022 blijven dezelfde als voor 2021.

Andere afdelingen
Voor alle andere leden stappen we, na een grondige evaluatie, over naar een gelijkaardig semestersysteem met een “All-in” lidgeld per semester, inclusief de inkomgelden voor Aquatopia.
Semester 1 loopt van januari tot en met juni. Semester 2 loopt van juli tot en met december.
Dit “All-in” lidgeld is opgebouwd uit 2 delen :
• Een vast bedrag waarmee we de vaste uitgaven dekken die we als club maken : verzekeringen, administratieve ondersteuning, lidgeld bij de Vlaamse Zwemfederatie, ...
• Een variabel bedrag afhankelijk van de trainingsgroep waarvan je deel uitmaakt en waarmee we de variabele kosten zoals het afhuren van het zwembad dekken.
Het bedrag zal per semester geïnd worden, namelijk in januari en in juni waarbij we opnieuw zoveel mogelijk gebruik maken van onze online betaalmogelijkheid.
Elk lid krijgt een individuele mail met daarin het specifieke bedrag voor het eerste semester. Uiteraard houden we net zoals vroeger, rekening met eventuele kortingen.
De prijzen voor 2022 zullen vergelijkbaar zijn met het laatste kwartaal van 2021.
Mocht je ondertussen nog vragen hebben, stel ze dan gerust via ledenservice@neptunusaalst.be

 

Lid worden?

Vul alvast je gegevens hier online in, de afdelingsverantwoordelijke neemt dan met jou contact en zal met jou nagaan wat je interesses en mogelijkheden zijn en wanneer je kan starten. Hou er rekening mee dat voor een aantal afdelingen een wachtlijst bestaat.

Vraag een deel van je lidgeld terug via de mutualiteit of werkgever

Neptunus Aalst informeert u graag over de mogelijkheden om een deel van het lidgeld te recupereren via uw mutualiteit. De laatste jaren bieden verschillende mutualiteiten deze mogelijkheid aan.
Voor meer informatie raden we jullie aan om rechtstreeks contact op te nemen met uw ziekenfonds of een kijkje te nemen op hun website.

Na het betalen van het lidgeld sturen wij jou een attest van betaling door via mail dat je kan gebruiken als bewijs naar je mutualiteit. Op dit attest is plaats voorzien voor de klever van de mutualiteit en deze attesten worden door de diverse mutualiteiten aanvaard. Mocht je dit attest 3 weken na betaling van je lidgeld niet ontvangen hebben, stuur gerust een mailtje naar ledenservice@neptunusaalst.be

Voor de volledigheid merken we nog 2 zaken op:

  1. sommige werkgevers bieden ook een soortgelijk voordeel aan. Informeer je dus ook op het werk!
  2. meestal kan je maar voor één club lidgeld recupereren (voor het systeem via de mutualiteiten). Ga dus zelf na wat het meest voordelig is.