Lidgeld 2021

Jaarlijks lidgeld

Het lidgeld voor 2021 bedraagt voor het eerste en tweede lid € 160,00 per lid.
Vanaf het derde lid van éénzelfde gezin wordt dit € 80,00 per bijkomend lid.
60+ en alumni (steunende leden) betalen € 80,00 per lid.
U zal een mail krijgen met de uitnodiging tot betaling van het lidgeld, vermeld het lidnummer in de mededeling van uw overschrijving.
Er wordt één e-mail per lid verstuurd, indien we over een e-mailadres beschikken.
Als familie kan u dus meerdere e-mails krijgen en/of zitten de e-mails in de postbussen van uw verschillende familieleden.

Start u pas in september dan betaalt u € 80 lidgeld tot het einde van het jaar.

Start-to-swim

Voor ‘Start to Swim’ voor volwassenen zal er naast het jaarlijks lidgeld een éénmalig lesgeld van € 50 gevraagd worden.

Lid worden?

Vul alvast je gegevens hier online in, de afdelingsverantwoordelijke neemt dan met jou contact en zal met jou nagaan wat je interesses en mogelijkheden zijn en wanneer je kan starten. Hou er rekening mee dat voor een aantal afdelingen een wachtlijst bestaat.

Vraag een deel van je lidgeld terug via de mutualiteit of werkgever

Neptunus Aalst informeert u graag over de mogelijkheden om een deel van het lidgeld te recupereren via uw mutualiteit. De laatste jaren bieden verschillende mutualiteiten deze mogelijkheid aan.
Voor meer informatie raden we jullie aan om rechtstreeks contact op te nemen met uw ziekenfonds of een kijkje te nemen op hun website.

Na het betalen van het lidgeld sturen wij jou een attest van betaling door via mail dat je kan gebruiken als bewijs naar je mutualiteit. Op dit attest is plaats voorzien voor de klever van de mutualiteit en deze attesten worden door de diverse mutualiteiten aanvaard. Mocht je dit attest 3 weken na betaling van je lidgeld niet ontvangen hebben, stuur gerust een mailtje naar ledenservice@neptunusaalst.be

Voor de volledigheid merken we nog 2 zaken op:

  1. sommige werkgevers bieden ook een soortgelijk voordeel aan. Informeer je dus ook op het werk!
  2. meestal kan je maar voor één club lidgeld recupereren (voor het systeem via de mutualiteiten). Ga dus zelf na wat het meest voordelig is.