Algemene voorstelling

Doel

De Zwemschool heeft als doel de verschillende zwemtechnieken aan te leren zodat de zwemmertjes zich veilig en vlot in het water kunnen verplaatsen. Aan de hand van technische leerlijnen worden crawl, rugslag, schoolslag en de beginselen van vlinderslag aangeleerd. Zwemmen is een complexe sport en het vraagt veel tijd en oefening om de verschillende vaardigheden onder de knie te krijgen. Wekelijkse regelmaat in elke groep is belangrijk om al die complexe bewegingen goed te kunnen coördineren.

Groepen

De eerste groep is Geel. In deze groep wordt er aandacht geschonken aan de basisvaardigheden in het water en worden de beenbewegingen van crawl, rugslag en schoolslag aangeleerd. Daarnaast wordt er gestart met het aanleren van de armbeweging van rugslag.

In de groep Groen wordt er verder gewerkt aan de ligging, ademhaling en beenslag. Daarnaast wordt er gestart met het aanleren van de armbeweging van crawl.

Het orgelpunt van de zwemschool is de groep Blauw. Hier zetten we de puntjes op de i. De crawl, rugslag en schoolslag worden verder verfijnd en de zwemmertjes krijgen initiatie in vlinderslag. Er wordt ook aandacht geschonken aan het correct afduwen en duiken.

Na het doorlopen van onze zwemschool ontvangen de zwemmertjes een diploma en zijn ze echte zwemschoolkampioenen. Door het behaalde zwemniveau kunnen ze kiezen voor één of meerdere van de verschillende afdelingen binnen de club: competitiezwemmen, waterpolo, waterballet of conditiezwemmen.

Zwemschoolperiodes

In de zwemschool werken we met een semestersysteem. Dat betekent concreet dat we twee zwemperiodes hebben in 1 schooljaar.

  • Instroom in september -> testjes in december
  • Instroom in januari -> testjes in eind mei / begin juni

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld is samengesteld uit een éénmalig lesgeld (€ 140) bij de eerste inschrijving in onze club en een jaarlijks lidgeld. Vanaf het tweede jaar betaalt u enkel lidgeld.

Inschrijven

U kan uw kind inschrijven vanaf 4 jaar. Het online inschrijvingsformulier hiervoor vindt u hier.

In de vakantie voorafgaand aan het begin van het schooljaar worden de kandidaten schriftelijk uitgenodigd voor een kennismakingsles waarin de meest geschikte groep voor uw kind wordt bepaald.

Omwille van de grote belangstelling is het belangrijk om tijdig in te schrijven.